Jūs atrodaties šeit

Rezultāts pēc satversmes tiesas lēmuma

Mežsaimniecība

2024. gada 8. aprīlī stājās spēkā Satversmes tiesas spriedums lietā atzīt Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā7. pielikumu, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam un spēkā neesošu no tā spēkā stāšanās brīža. Spriedums paredz atcelt tos apliecinājumus koku ciršanai cirsmās pēc galvenās cirtes caurmēra, kurās caurmēra vērtības ir atzītas par spēkā neesošām no 2022.gada 30.jūnija.

Tika noteikts, ka Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā7. pielikums daļā, kas atzīta par neatbilstošu Satversmes 115. pantam, ir spēkā redakcijā, kas bija spēkā līdz 2022. gada 29. jūnijam.

Spēkā paliek pēc 2022. gada 29. jūnija eksistējošās galvenās cirtes caurmēra priedes un bērza III bonitātes audzes, kur caurmērs tika palielināts nevis samazināts. Tāpat paliek spēkā arī caurmēru skaitliskās vērtības IV un V bonitātes audzes, kur caurmērs šai audžu grupai netika samazināts, bet pieņemts no jauna.

Caurmēra ciršu kritērijus, kas netika samazināti, vai arī tika ieviesti papildus, Satversmes tiesas nolēmums neskāra.

Mežu īpašniekiem plašāks skaidrojums atrodams Valsts meža dienesta tīmekļvietnē sadaļā “Aktualitātes” un Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē sadaļā "Jaunumi".

 

Teksts un foto: MKPC