Jūs atrodaties šeit

Seminārs "Aktualitātes privāto mežu apsaimniekošanā"

Mežsaimniecība

5. novembrī plkst. 10.00 tiek rīkots seminārs "Aktualitātes privāto mežu apsaimniekošanā" ar lektoriem:

- Jānis Rozītis - Pasaules Dabas Fonda direktors | Meža programmas vadītājs;

- Solveiga Luguza - Mg. silv., LBTU Meža fakultātes prodekāne, lektore;

- Raimonds Mežaks - MDT "Pūpoli" pārvaldnieks;

- Inga Buša - MKPC Sēlijas nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante;

- Mārtiņš Šaicāns - Meža apdrošināšana, SIA "Reinsons un partneri";

- Elvīra Grasmane - MKPC Mežsaimniecības projektu vadītāja.

Semināra tēmas:

- Meža konsultāciju pakalpojuma centra aktualitātes

- CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma

- Saimnieciski nozīmīgo koku sugu nākotnes perspektīvas privāto mežu apsaimniekošanā Latvijā

- Meža apdrošināšana Latvijā

- Dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā

- Grozījumi noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu

 

Būs iespējams apskatīt projekta LIFE IP LatViaNature demonstrējumu teritoriju - īpašumu "Pūpoli", Kurmenes pagasts, Bauskas novads un "Alksnāji", Mazzalves pagasts, Aizkraukles novads un piedalīties diskusijās ar Jāni Rozīti, Ingu Bušu un Raimondu Mežaku.

Norises vieta: “Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Bauskas novads, koordinātas: 56.465419, 24.889923

PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA!

Inga Buša tālr. 26534704 inga.busa@mkpc.llkc.lv

Foto Galerija: