Jūs atrodaties šeit

Šogad 21. martā Starptautiskā mežu diena veltīta meža atjaunošanai

Mežsaimniecība

Starptautiskās mežu dienas 2021. gada tēma ir "Meža atjaunošana: ceļš uz atveseļošanos un labklājību". Mežu atjaunošana un ilgtspējīga apsaimniekošana palīdz risināt klimata pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības krīzes. Tas arī ražo preces un pakalpojumus ilgtspējīgai attīstībai, veicinot ekonomisko darbību, kas rada darba vietas un uzlabo dzīvi. Šī gada tēma iekļaujas ANO desmitgadē par ekosistēmu atjaunošanu (2021. – 2030. gads) - aicinājumu aizsargāt un atdzīvināt ekosistēmas visā pasaulē. Vairāk par Starptautiskām mežu dienām: https://ej.uz/a5g4

ANO Ģenerālā asambleja kopš 2012. gada 21. martu pasludinājusi par Starptautisko mežu dienu. Katrā Starptautiskajā mežu dienā valstis tiek mudinātas veikt vietējos, nacionālos un starptautiskos pasākumus, kas saistīti ar mežiem un kokiem, piemēram, koku stādīšanas kampaņas. Katras Starptautiskās mežu dienas tēmu izvēlas Sadarbības partnerība mežos.

 

Foto: www.fao.org