Jūs atrodaties šeit

Stāstām par Zviedrijas pieredzi mežu apsaimniekošanā

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs lielākoties sniedz informāciju par mežsaimniecības aktualitātēm Latvijas robežās, bet, lai dažādotu informācijas saturu, ir izveidots e-seminārs par Zviedrijas mežsaimniecības modeli. Tas sniegs nelielu ieskatu  Zviedrijas mežsaimniecībā, piemēram, īpašuma struktūrā, kailciršu sistēmā ar vienvecuma mežaudzēm, sertifikācijas nozīmīgumā, kā arī biloģiskās daudzveidības nozīmē un citos aspektos.

Lai sasniegtu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, tiek pielietotas dažādas metodes – nav vienotas, universālas stratēģijas, kas derētu ikvienai valstij, reģionam un objektam. Līdz ar to acīmredzams ir tas, kā tiek veidota meža apsaimniekošana Zviedrijā, nevar tikt pārnests “viens pret vienu” Latvijas mežsaimniecībā.

Tomēr jebkurā gadījumā zināšanas, pieredze un reāli dzīves piemēri var palīdzēt rast jaunus risinājumus un idejas turpmākajai meža apsaimniekošanas nozares attīstībai, kas arī ir galvenā ziņa e-semināra saturā. 

E-semināru sagatavojusi MKPC Limbažu nodaļas mežsaimniecības konsultante Elvīra Grasmane, kura paralēli studē Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātē Euroforester maģistrantūras programmā.