Jūs atrodaties šeit

Vairāki meža konsultanti saņem mežu biotopu vērtēšanas ekspertu sertifikātus

Mežsaimniecība

Šī gada rudenī četriSIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) filiāles Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) darbinieki kļuvuši par Dabas aizsardzības pārvaldes atzītiem ekspertiem dabisko meža biotopu aizsardzības jomā grupā meži un virsāji.

Stāsta MKPC direktors Raimonds Bērmanis:
– Vasaras periodā tika veikta mūsu jau esošo darbinieku papildus apmācība par dabisko meža biotopu un ES aizsargājamo biotopu atpazīšanu un inventarizāciju. Mācības ietvēra sevī vairāku dienu lekcijas telpās un pēc tām – kopā ar pieredzējušiem ekspertiem turpinājās dabā, kad tika vērtēta mežaudžu atbilstība bioloģiskās daudzveidības kritērijiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošo Dabas aizsardzības pārvaldi informējām par savu vēlmi šiem speciālistiem piešķirt eksperta kvalifikāciju, un tā izsniedza sertifikātus, kas apliecina, ka šie speciālisti ir tiesīgi sniegt atzinumus sugu un biotopu aizsardzības jomā meži un virsāji.

Sertifikātus saņēma: Laila Šestakovska no Cēsīm, Edgars Sušinskis no Krāslavas, Ludvigs Karvelis no Ludzas un Astrīda Rudzīte no Preiļiem.

Kādos gadījumos vēlams vai nepieciešams ekspertu vērtējums?

Pirmkārt, ja meža īpašnieks pats vēlas apzināt sava meža bioloģiskās daudzveidības vērtību.

Otrkārt, ja nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu pirms apjomīgu mežsaimniecības darbību izpildes, piemēram, veicot mežu meliorācijas sistēmu rekonstrukciju.

Meža bioloģiskās daudzveidības novērtējums nepieciešams arī veicot FSC meža apsaimniekošanas sertifikāciju, kā arī izstrādājot meža apsaimniekošanas plānus atsevišķās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, piemēram, Gaujas Nacionālajā parkā.

Raimonds Bērmanis uzsver, ka ļoti nozīmīgi ir tas, ka tieši MKPC darbinieki iegūst ekspertu sertifikātus, tādējādi meža īpašniekam nodrošinot neatkarīgu informāciju un konfidencialitāti. Kopumā tas nenoliedzami dos arī ieguldījumu meža bioloģisko vērtību apzināšanā un aizsardzībā privāto mežu īpašnieku mežos Latvijā, kā arī MKPC attīstībā.

Sugu un biotopu eksperte Laila Šestakovska: – Iegūtais eksperta sertifikāts mums dod iespēju izvērtēt dabiskos mežu biotopus, kas ir tādas mežaudzes, kur ir dabiskiem mežiem raksturīgas struktūras, nodrošināta izdzīvošanas iespēja retām un apdraudētām sugām ar ļoti specifiskām prasībām pret dzīvesvietu, kur mežs pastāv jau simtiem gadu un kur

saimnieciskā darbība nav veikta ilgā laika posmā vai veikta nenozīmīgā apjomā. Šeit vienkopus dzīvo daudz vairāk apdraudēto sugu nekā citās teritorijās, galvenokārt sūnas, ķērpji, sēnes, ziedaugi, kā arī kukaiņi un gliemeži. Noteikt šāda veida teritorijas ir milzīgi atbildīgs darbs. Strādāju Gaujas Nacionālā parka teritorijā, kur šādas zināšanas ir nepieciešamas ik uz soļa. Mēs faktiski esam Latvijas mežu dabas vērtību eksperti.

Eksperts Ludvigs Karvelis: – Strādājot MKPC, protams, jau bija pamatzināšanas par meža vērtību, tajos sastopamajiem aizsargājamiem biotopiem. Taču tagad šīs zināšanas atsvaidzinājām, un iegūtais sertifikāts būs iespēja strādāt vēl papildus kā ekspertam, kas, cerams, dos arī ieguldījumu MKPC kopējā attīstībā.

Sagatavoja Dace Millere, 
LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste

Pievienot komentāru