Jūs atrodaties šeit

Zinošāki meža īpašnieki – rekordliels atjaunotā meža apjoms

Mežsaimniecība
Apmācības

Rekordlielu stādīto mežu apjomu – 7,3 tūkstošus hektāru – pērn veicinājušas arī LLKC Mežu konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) rīkotās mācības par meža apsaimniekošanu, norāda centra direktors Raimonds Bērmanis.

Valsts meža dienesta (VMD) apkopotā statistika parāda, ka atjaunotās meža platības, sējot un stādot, privāto īpašnieku mežos ik gadu pieaug – 2019. gadā sasniegti 7,3 tūkstoši hektāru, kas ir 25% no kopējās atjaunotās meža platības pārējo īpašnieku mežos. Salīdzinot ar 2010. gadu, redzams atjaunoto platību būtisks pieaugums – atjaunotās meža platība, sējot vai stādot, togad bija 1,7 tūkstoši hektāru, sasniedzot  9% no kopējās atjaunotās meža platības – 18,8 tūkstošiem hektāru.

Raimonds Bērmanis, MKPC direktors: “Tas ir augstākais sasniegtais rādītājs privātajos mežos periodā pēc valsts neatkarības atjaunošanas gan kā kopējā stādītā/sētā platība hektāros, gan kā procentuālais īpatsvars no kopējās atjaunotās meža platības. MKPC jau kopš 2013. gada aktīvi organizē mērķtiecīgas mācības meža īpašniekiem – mācības par meža atjaunošanu ir vienas no pieprasītākajām. Kopumā minētajā laikā esam apmācījuši 3640 meža īpašniekus, t. sk. 553 meža īpašniekus par meža atjaunošanu. Mācības noteikti turpināsim, jo tikai izglītots meža īpašnieks spēj nodrošināt ne vien pareizu meža apsaimniekošanu, bet arī savlaicīgu un kvalitatīvu tā atjaunošanu.”

Pozitīvo progresu attiecībā uz meža atjaunošanas darbiem privātajos mežos ir ietekmējis kā pieejamais ES atbalsts neproduktīvu un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, ko meža īpašnieki aizvadītajā gadā īstenojuši vairāk nekā 700 ha platībā, tā mācības un semināri meža īpašniekiem par meža atjaunošanas darbiem un pēdējos gados sabiedrībā plaši apspriestās iespējamās izmaiņas likumdošanā par koku ciršanu un sekojošo meža atjaunošanu.

VMD apkopotā informācija par meža atjaunošanu Latvijā kopumā liecina, ka 2019. gadā kopā atjaunoti 44,6 tūkstoši hektāru meža, kas ir par 3,5 tūkstošiem hektāru vairāk kā 2018. gadā. No kopējās atjaunotās meža platības valsts mežā atjaunoti 15,6 tūkstoši hektāri, savukārt pārējo īpašnieku mežā atjaunoti 29,0 tūkstoši hektāru. Kopējie meža atjaunošanas apjomi ir optimāli un līdzvērtīgi gada laikā vienlaidus cirtēs nocirstajām platībām.

Pēc ārkārtas situācijas atcelšanas LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs turpinās piedāvāt meža īpašniekiem seminārus un mācības par aktuālām tēmām, lūgums sekot informācijai: http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba-apmacibas/apmacibas

Plašāka informācija:

https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/-meza-apsaimniekosana-/meza-atjaunosana?nid=1679#jump

 

Informāciju sagatavoja

Ilze Rūtenberga-Bērziņa

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja