Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes

10. Augusts 2021.
Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” augusta numurs. Informējam par to, kā notiks dialogs par lauku un pārtikas sistēmu nākotni, diskusiju Latvijā sākot rīt – 11. augustā, lai ar tās secinājumiem...
10. Augusts 2021.
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu pieņemšanu atbalsta saņemšanai meža īpašniekiem no 27. augusta līdz 27. septembrim . Aktivitātē “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu...
10. Augusts 2021.
Projektā “ Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” ( LIFE-IP LatViaNature ) uzsākta vērienīga privāto meža īpašnieku aptaujāšana par invazīvajām sugām. Aptaujā...
09. Augusts 2021.
Vilku kucēniem straujāk augot, nepieciešams vairāk barības, tāpēc šajā laikā var palielināties vilku uzbrukumu skaits mājlopiem. Valsts meža dienests aicina lopkopjus pievērst lielāku uzmanību ganāmpulku...
29. Jūlijs 2021.
No 27. augusta līdz 27. septembrim Lauku atbalsta dienests pieņems projektus pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs. Lai projektu pieteikumi būtu...
27. Jūlijs 2021.
Šī gada jūlija vidū Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu par apstiprināto Eiropas Savienības (turpmāk – ES) meža stratēģiju, kura ir kā viena daļa no pasākuma kopuma “Fit for 55” jeb “Piemēroti 55“, kura...
20. Jūlijs 2021.
MKPC kopš aprīļa ir atsākušās Latvijas Lauku attīstības programmas mācības mežsaimniecībā. Līdz šim zināšanas ieguvuši 123 mācību dalībnieki, tādās tēmās, kā “Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei”, “...
20. Jūlijs 2021.
Seminārā stāstīts par Natura 2000 platībām un pieejamajiem atbalsta maksājumiem aprobežoto teritoriju meža īpašniekiem. Sniegta informācija arī par ES nozīmes biotopu uzskaiti Latvijā, un pirmajiem...
14. Jūlijs 2021.
Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” jūlija numurs. Tajā stāstām par to, kā LLKC kopā ar sadarbības partneriem izstrādā tieši Latvijas lauksaimniekiem paredzētu inovatīvu saimniecību pārvaldības...
14. Jūlijs 2021.
Atbilstoši jau iepriekš sniegtajai informācijai par ES atbalstu meža īpašniekiem 2021.–2022. gada periods tiek uzskatīts par pārejas periodu pēc LAP 2014.–2020. gada perioda līdz Kopējās Lauksaimniecības...
13. Jūlijs 2021.
Jūlija sākumā veikti grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža platību...
08. Jūlijs 2021.
LLKC Mežu konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) ir sagatavojis un izdevis jaunu – vasaras informatīvo izdevumu meža īpašniekiem Čiekurs 2(70)2021 . Vasaras Čiekurā atrodama aktuāla un noderīga informācija, kā...
02. Jūlijs 2021.
Lai rastu efektīvus risinājumus dabas vērtību saglabāšanai privātajās zemēs, LIFE Integrētā projekta LatViaNature īstenotāji t.sk. Meža konsultāciju pakalpojuma centrs (MKPC), izvērš sadarbību un uzsāk...
30. Jūnijs 2021.
Kopš šā gada sākuma Valsts meža dienests ir saņēmis 11 ziņojumus par vilku uzbrukumiem, tajos cietuši gan mājlopi, gan mājdzīvnieki. Dzīvnieku īpašniekus aicina aktīvāk ziņot par vilku uzbrukumiem. Valsts meža...
18. Jūnijs 2021.
Kopš MK noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" ļauj organizēt pieaugušo izglītības praktiskās nodarbības, kuras nav iespējams veikt attālināti, MKPC...

Lapas