Jūs atrodaties šeit

Cirsmu pārdošana izsolē

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar interneta portālu Meža birža piedāvā privāto mežu īpašniekiem jaunu pakalpojumu –cirsmu pārdošana izsolē.

Tas tiek darīts ar mērķi nodrošināt meža īpašniekiem maksimālus ienākumus no augoša meža pārdošanas, panākt labāku meža apsaimniekošanas prasību ievērošanu privātajos mežos, pasargāt meža īpašniekus no negodīgiem pircējiem, piedāvāt meža izstrādātājiem korekti un kvalitatīvi novērtētas cirsmas.

Izsolei tiek pieņemtas saskaņā ar MKPC cirsmu iestigošanas un uzmērīšanas kvalitātes prasībām sagatavotas privāto mežu īpašnieku cirsmas, kurās MKPC darbinieki veikuši koku uzmērīšanu un cirsmas novērtēšanu un kurām īpašnieks saņēmis apliecinājumu koku ciršanai. Cirsmas tiek pārdotas saskaņā ar MKPC apstiprināto pakalpojuma sniegšanas kārtību. 

Meža īpašniekiem cirsmas pārdošana izsolē nodrošina ne tikai maksimālus ienākumus, bet arī aizsardzību pret krāpnieciskiem darījumiem un iespējamiem zaudējumiem, jo pircējam, kurš solījis visaugstāko cenu, jāslēdz cirsmas pirkuma līgums, kas uzliek par pienākumu ievērot daudzas prasības, tajā skaitā atlīdzināt meža īpašniekam izstrādes laikā nodarītos zaudējumus, sakārtot izvešanas ceļus u.c. Cirsmas pirkuma līgumā var iekļaut arī specifiskas, konkrētās cirsmas izstrādē nepieciešamas prasības. MKPC darbinieki palīdzēs organizēt cirsmu pirkuma līguma noslēgšanu, kā arī nodrošinās konsultācijas un visu iespējamo palīdzību meža īpašniekam iespējamo konfliktsituāciju risināšanā.

Lai pieteiktu šo pakalpojumu, cirsmas pārdevējam MKPC nodaļā iesniedzot pakalpojuma pieteikumu.