Jūs atrodaties šeit

Saturs un informācija

Papildus informācija

Kompetences paaugstināšanas moduļi

(atsevišķu moduļu apraksts)

2 Obligātie moduļi

 • Konsultanta profils
 • Komunikācija un attiecību veidošana konsultanta darbā

15 Izvēles moduļi

 • 3. Darbs komandā, komandas vadība
 • 4. Retorika, prezentācijas (uzstāšanās) prasmes
 • 5. Laika menedžments (prasme plānot savu laiku)
 • 6. Projekta vadība
 • 7. Konsultāciju procesa veidošana
 • 8.  Pārmaiņu vadība konsultāciju procesā (konsultantu darbā)
 • 9. Moderācijas apmācība
 • 10. Mārketings un sabiedriskās attiecības
 • 11. Izglītības - un pasākumu vadība
 • 12. Grupu un komandu konsultēšana
 • 13. Mediācijas pamatiezīmes
 • 14. Konsultācijas uzņēmumu vadībā (stratēģiskos jautājumos)
 • 15. Kaučinga uzsākšana
 • 16. Inovāciju procesa veidošana
 • 17. Piedalīšanās pamatprincipi

Priekšnoteikumi

 • Pabeigtas studijas vai pabeigta profesionālā izglītība.
 • Vismaz divu gadu atbilstoša profesionālā pieredze konsultēšanā iepriekšējo piecu gadu laikā līdz pieteikumam uz CERCA sertifikātu.
 • Nepieciešamo moduļu pabeigšana (divi obligātie un vismaz trīs obligātie izvēles moduļi).
 • Vismaz vienas dienas gara pasākuma apmeklējums citā valstī vai citā Vācijas federālajā zemē, kurš kalpo profesionālajai tālākizglītībai (ieskaitīti tiek apmeklētie moduļi, pasākumi ārpus moduļiem, piem., konsultantu sanāksmes, profesionālas ekskursijas, IALB darba sanāksmes).
 • Biroju izzināšana (vismaz 2,5 dienas, neskaitot ierašanos citā, valstī vai federālajā zemē un aizbraukšanu no tās) ar moderētu pieredzes apmaiņu (piem., IALB tīkla nedēļa).

Noslēguma darba nokārtošana (dokumentācija un pašrefleksija, balstoties uz praktisku piemēru).

Informāciju, kā arī norādes par pieteikšanos un sagatavošanos CECRA (Eiropas lauku reģionu konsultanta sertifikāta) tālākizglītībai Jūs varat saņemt atzītajos birojos,

Lūdzu ņemiet vērā:

Citi dokumenti par CECRA

Vadlīnijas

Moduļu apraksti

Priekšnoteikumi CECRA sertifikāta iegūšanai

Vadlīnijas biroju izzināšanai (absolventiem)

Vadlīnijas biroju izzināšanai (birojiem)

Biroju izzināšanas apstiprināšana

Prasības attiecībā uz noslēguma darbu

Pieteikuma anketa CECRA sertifikāta izsniegšanai

CECRA akreditācijas kritēriji

Akreditācijas pieteikums

Pēcakreditācijas pieteikums

Sadarbības līgums

 

Akreditētie moduļu piedāvātāji

Doppelspitzencoaching

entra GmbH

Moodle-Plattform für CECRA-Arbeitsgrupppe (nur für registrierte Benutzer)