Jūs atrodaties šeit

Meža nozares konference 2018

Mežsaimniecība
Meža nozares konferences

28. novembrī Jelgavā norisinājās Zemkopības ministrijas Meža nozares konference 2018. 

Konferences galvenās tēmas bija Meža un saistīto nozaru pamatnostādnēs 2015.-2020. gadam izvirzīto rādītāju izpilde, kā arī debates par meža īpašniekiem turpmāk nepieciešamo atbalstu no ES fondiem. 

Atskats uz situācija meža ugunsapsardzībā šajā gadā, iniciatīvas jaunu mikroliegumu noteikšanā mežos un risinājumi pilnvērtīgai kompensāciju izmaksai meža īpašniekiem par aizsargājamām teritorijām.

Karstas diskusijas izvērtās par aizsargājamo teritoriju izveidi un mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem, kā arī ES nozīmes biotopu kartēšanu meža zemē.

Paneļdiskusijā diskutējām par turpmāko ES atbalstu meža īpašniekiem no 2021. gada.  Vērtējām ne vien ieguvumus no līdzšinējā atbalsta, bet eksperti analizēja arī prioritāri atbalstāmos virzienus nākotnē, kuriem piesaistāms ES vai valsts atbalsts meža apsaimniekošanā. 

 

Meža nozares konferences 2018 prezentācijas:

 

Meža nozares konference ir ikgadējs pasākums, kurā Zemkopības ministrija un saistītās institūcijas informē par aktualitātēm un norisēm meža apsaimniekošanā.

Konferenci organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru.

Foto Galerija: